katalutu:khaltt LƯU THỦY TRƯỜNG 20 Bài Tổ http://hoa-tau-karaoke.googlecode.com/files/Luu%20thuy%20truong.mp3 CD Cung Thương Hòa Điệu katalutu

/

/

*

*

*

Trăng thu/

Nồng/

tiếng nhạn trong sương/

Non xanh nước biếc/

một bầu/

Gợi niềm riêng/

chạnh nhớ

đến cố hương/

*

*

*

Ngơ/

Ngẩn ngơ

_/

chốn

lâm tuyền/

Chơi vơi hiu quạnh/

một con thuyền

_/

Cảnh vật nhìn/

khiến lòng

bâng khuâng/

Xôn xao/

trên dòng

Hán Dương/

Bến

cô thôn/

trăng soi

nước bạc/

Rừng

thông gió reo/

bao điệu nhạc

_/

Chén vơi đầy/

biết bày

cùng ai/

Ngược dòng/

đỗ bến

tối hôm nay/

Ngắm giang sơn/

lòng thơ

xúc động/

Đai cân/

xét ra

như giấc mộng

_/

Có bao lâu/

ba vạn

sáu ngàn ngày/

*

*

*

Cầm trăng/

So

tơ/

vội vàng/

Niềm riêng/

giữa

đêm tràng

_/

Tiếng nỉ non/

cho vơi

phiền muộn/

*

*

*

Bổng trầm/

Ai oán/

giọng

cầm xang/

Nhà tài tử

đại tài/

của Tấn Bang

_/

Chính là/

Thượng Đại Phu

Bá Nha/

*

*

*

Đêm thu/

Đường tơ

_/

như

não nùng/

Mượn năm cung

thưa nhặt

_/

Tâm sự bày/

của người

lữ thứ/

*

*

*

U Sầu/

cảnh vật

_/

nhuộm

thê lương/

Mảnh trăng lờ/

treo gương

_/

Chưa dứt

bản đờn/

sao vội

đứt dây/

*

*

*

Tiếng ngân/

Đưa_/

âm thanh

đã bặt/

Ôm đàn

_/

còn nghi hoặc

_/

Lòng ngơ ngẩn/

khó rõ

mối manh/

*

*

*

Hay/

Là ta

_/

đến vận

chẳng may/

Nên đạo tặc/

ẩn quanh đây

_/

Chờ dịp

_/

sẽ

ra tay/

Hay là gần đây/

có bậc

hiền nhân/

Trộm lóng

_/

nghe

điệu đàn/

Kêu quân

ngài lịnh dạy

_/

Tìm cho/

tạn nỗi

căn do/

*

*

*

Thưa ngài/

Tôi _/

vốn thật

tiều phu/

Nào phải/

đạo tặc

chi đâu

_/

Về ngang đây/

tai lóng nghe

tiếng đàn/

*

*

*

Dừng chơn/

Ẩn bóng

_/

sau

cội tùng/

Trộm nghe

cho phỉ dạ

_/

Xin tha thứ/

cho

phận hèn/

*

*

*

Dưới trăng/

Thấp

thoáng

bóng người/

Bá Nha nhìn xem/

mới thốt lời

_/

Tiếng Diệu Cầm/

sao người

cũng biết nghe/

Cười vang/

gã tiều

mới thưa qua/

Nếu

đại nhân _/

chấp nể

thế sự/

Từ Xưa

đấng tài ba/

trong thiên hạ

_/

Há không người/

áo vải

xuất thân/

Bá Nha/

nghe qua

liền gạn hỏi/

Nếu người biết/

thưởng thức

diệu cầm/

Khá tua

/

phân cạn

_/

Bản đờn gì/

người mới

vừa nghe./

/

/