katalutu:khaltt Khóc Hoàng Thiên lớp 1 http://hoa-tau-karaoke.googlecode.com/files/khochoangthien11.MP3 Beat taitu_vinhlong katalutu

/

/

Anh sẽ mua cập gói tai/

bèo để em.. thiêu/

hai con thỏ nó an củ cải/

Ý con thỏ nó đâu/

có đẹp/

Nhìn con thỏ anh/

thấy thương thương/

thương nó gây/

thơ diệu hiền/

Anh sẽ mua cái/

bàn thờ gia tiên/

cho trang trọng/

cái ngày nên duyên/

Anh sẽ mua cho em/

aó dài thiệt đẹp/

Ý em đã có/

chiếc áo bà bà rồi/

chiếc ao ma mai/

năm xưa màu hoa cà/

em giữ bây/

giờ con mới tin/

mình cưới với nhau/

gi nghĩa gì tình/

đâu phải gì linh đình/

cưới xin/

taitu_vinhlong thực hiện karaoke này