katalutu:khaltt PHỤNG HOÀNG CẢI LƯƠNG http://hoa-tau-karaoke.googlecode.com/files/Ky100_PhungHoangCaiLuong12c.mp3 Trường Giang - Lê Lữ Đạt - Thanh Hoàng - Hoàng Vũ katalutu

***

Ngoại tôi/

tuổi già/

sức yếu/

Tháng năm dãi dầu/

mưa nắng/

da nám lưng còng/

mái tóc/

đã bạc phơ/

Từ khi/

Ngọn lửa chiến tranh/

mang đi/

hai đấng sanh thành/

Con trở thành/

cô đơn côi cút/

Ngoại ẳm con về/

nuôi dưỡng/

đến lớn khôn/

Từ ấy đến nay/

đã mấy mươi năm/

nước sông/

bao lượt vơi đầy/

Ngoại của con/

thân xác hao gầy/

Một mái tranh/

dưới hàng cau/

xanh lá/

Ngoại đã ươm trồng/

khi vừa/

đặt bước đến đây/

Nay những hàng cây/

bao lần/

ra hoa trắng rụng/

Hoa rơi rơi/

trên những dây trầu/

Chiều nào/

ngoại cũng ra đây/

vun tưới/

cho xanh màu/

Cháu nhỏ dại khờ/

Nay lớn dần/

tuổi đời/

của ngoại càng cao/

Ngoại đã vì con/

bắt ốc hái rau/

Cho con đến trường/

ăn học/

với người ta/

Khi con lớn khôn/

Xa ngoại xa quê/

lên học/

chốn thị thành/

Ngậm ngùi/

chân không nỡ bước/

Nước mắt tuôn dòng/

khóc cho/

cảnh chia phôi/