katalutu:khaltt Xuân Tình Lớp 1 - Tựa Tuồng Sân Khấu 20 Bài Tổ http://hoa-tau-karaoke.googlecode.com/files/xuantinh1.mp3 CD Cung Thương Hòa Điệu katalutu

/

/

*

*

*

Tôi

xin

kể

ra

đây/

các

tuồng

cải/

lương

trên

sân

khấu/

Nổi

tiếng

miền

nam

mình/

Các

bạn

mình

hãy/

lắng

lặng

nghe/

Tôi

kễ

ra

đây/

theo

thể

điệu

xuân

tình/

Gây

sống

gió

bất

bình/

bên

dòng

tay

mẹ/

Đơn

gọn

nhẹ/

quán

gấm

đầu

làng/

phụ

khó

tham

sang/

gánh

cỏ

sông

hàn/

Duyên

phận

lỡ

làng/

câu

chuyện

mười

lăm

năm

sau/

cảnh

sống

khổ

đau/

tiếng

sông

hậu/

oán

hận

thâm

sâu/

giọt

máu

oan

cừu/

được

thưởng

huân

chương/

tìm

lại

cuộc

đời/

Cảnh

đẹp

tuyệt/

vời/

khách

sạn

hào

hoa/

Nổi

tiếng

gần

xa/

tình

ca

biên

giới/

Nghe

đâu

củng

tới/

hoa

biển

với

rừng

thần/

vang

vội

xa

gần/

tiếng

trống

Linh/

Người

lại

đẹp

xinh/

lọ

nước

Thần/

Nước

quên

thân/

tuổi

xuân

Lưu

Lạc/

trừ

quân

loạn

tặc/

Chiếc

Gậy

Thần/

Chẳng

tiếc

tấm

thân/

Tiếng

Sóng

Bạch

Đằng/

Giọt

lệ

tuông

tràn/

nước

Mắt

Nàng

Kha/

Đau

đớn

sót

xa/

đứa

con

mang

họ

mẹ/

khố

chuối

che

thân/

bên

cầu

dệt

lụa/

giá

mấy

cũng

mua/

bốn

mùa

mai

nở/

đánh

quân

ngô

vỡ/

nhụy

kiều

tướng

quân/

cánh

én

mùa

xuân/

phi

vụ

cuối/

cùng

tuổi

trẻ

anh

hùng/

trần

quốc

toản

ra

quân/

tiếp

theo

dưới

bóng

quân

kỳ/

gió

bụi

biên

thùy/

công

chúa

an

tư/