Kênh âm nhạc tài tử tư
Hiện tại một số bài hát bị lỗi vì server google code không còn nữa. Các bạn nghe bài nào không được xin thông báo để chúng mình fix nhanh xin cám ơn

Dạ Xoa Hoàng Hậu -

Lượt nghe: 9,059

Số bài hát: 4

Ngày upload: 08/03/2013 3:39 PM

Thể loại: Cải Lương

Thời Xuân Thu, Tề làm nên nghiệp bá, trong an trị nhờ một tay thừa tướng Yến Anh, ngoài chế ngự chư hầu bởi các chiến tích oai hùng của Chung Hoàng Hậu.
Tích rằng một ngày nọ, Tề Vương săn bắn ở Thương Sơn lạc bước vào vườn dâu, ngộ kỳ duyên với một thôn nữ làng Phật Mã. Nàng tên Chung Vô Diệm là con gái út của gia đình họ Chung, vốn dị hình dị tướng, thêm tính tình cứng rắn tợ nam nhi, nên trong nhà không hòa thuận anh em lại bị chế diễu vì Tề Vương sai hẹn. Chung Vô Diệm uất ức đơn thân đến Lâm Tri buộc vua Tề cử hành hôn lễ. Bất đắc dĩ, Tề Vương phải tấn phong chủ tể Chiêu Dương cung, lòng những mong cho nàng chết về tay yêu quái từng lộng hành nơi đó. Thì ra Lê Sơn Thánh Mẫu tạo cơ duyên cho đệ tử thu hồi phép báu, hầu giúp Tề định bá đồ vương.
Với năm lần động binh diệt chư hầu định an bá tánh, cùng ba phen giết chết giai nhân mà Tề chúa đã an vị Tây cung, để ba lần bị giam hãm chốn lãnh cung và hai lượt đáo Thương Sơn trá tử. Nhưng vì tình vợ chồng thủy chung quyết giữ, thêm quân sư Yến Anh khổ nhục van cầu, Chung Vô Diệm đánh Đàm thành cứu Tề Vương thoát chết.
Hội Kỳ Bàn lầm mưu quân Sở, giữa trận tiền sanh nở Điền Đơn, tất tả bỏ con lo cứu chồng cho trọn đạo. Về Lâm Tri đốt lầu Ngưng Bích, giết Hạ Nghinh Xuân chấn chỉnh đạo can thường. Tề Vương buộc thăm địa huyệt hầu đoái công chuộc tội. Đọa căn đã hết, cởi lốt dị hàm, dáng ngà vóc ngọc thướt tha. Tề Vương vui mừng thỏa dạ đốc Yến Anh chủ lễ động phòng.
Rồi... Ngày sau đó từ Thư

Chia sẻ link:
Nhúng blog:
Nhúng forum:

Bình luận