Kênh âm nhạc tài tử tư
Hiện tại một số bài hát bị lỗi vì server google code không còn nữa. Các bạn nghe bài nào không được xin thông báo để chúng mình fix nhanh xin cám ơn

Cổ Nhạc

Tài Tử

Cải Lương

Hòa Tấu

Karaoke

Bài Hát Cải Lương

Bao Công Xử Án Quách Hòe ( Phần 1 )

Trình bày: | Lượt nghe: 1539

Tâm Sự Loài Chim Biển ( Phần 4 )

Trình bày: | Lượt nghe: 1173

Tâm Sự Loài Chim Biển ( Phần 3 )

Trình bày: | Lượt nghe: 1174

Tâm Sự Loài Chim Biển ( Phần 2 )

Trình bày: | Lượt nghe: 1176

Tâm Sự Loài Chim Biển ( Phần 1 )

Trình bày: | Lượt nghe: 1172

Tấm Lòng Của Biển ( Phần 4 )

Trình bày: | Lượt nghe: 996

Tấm Lòng Của Biển ( Phần 3 )

Trình bày: | Lượt nghe: 770

Tấm Lòng Của Biển ( Phần 2 )

Trình bày: | Lượt nghe: 856

Tấm Lòng Của Biển ( Phần 1 )

Trình bày: | Lượt nghe: 983

Lan Và Điệp (Phần 3)

Trình bày: Trọng Hữu | Lượt nghe: 3872

Lan Và Điệp (Phần 2)

Trình bày: Trọng Hữu | Lượt nghe: 4691

Lan Và Điệp (Phần 1)

Trình bày: Trọng Hữu | Lượt nghe: 3860

Tấm Lòng Của Biển ( Phần 4 )

Trình bày: Minh Vương | Lượt nghe: 1925

Tấm Lòng Của Biển ( Phần 3 )

Trình bày: Minh Vương | Lượt nghe: 1928

Tấm Lòng Của Biển ( Phần 2 )

Trình bày: Minh Vương | Lượt nghe: 1856

Tấm Lòng Của Biển ( Phần 1 )

Trình bày: Minh Vương | Lượt nghe: 1850