Kênh âm nhạc tài tử tư
Hiện tại một số bài hát bị lỗi vì server google code không còn nữa. Các bạn nghe bài nào không được xin thông báo để chúng mình fix nhanh xin cám ơn

Cổ Nhạc

Tài Tử

Cải Lương

Hòa Tấu

Karaoke

Bài Hát Cổ Nhạc

Thích Ca Tầm Đạo

Trình bày: Hề Sa | Lượt nghe: 11701

Lệ Chi Viên Hận Sử

Trình bày: Út Trà Ôn | Lượt nghe: 8993

Gánh Nước Đêm Trăng

Trình bày: Út Trà Ôn | Lượt nghe: 7325

Em Bé Bán Tranh

Trình bày: Út Trà Ôn | Lượt nghe: 4271

Đài Hoa Dâng Bác

Trình bày: Út Trà Ôn | Lượt nghe: 12415

Bóng Dàng Mẹ Hiền

Trình bày: Út Trà Ôn | Lượt nghe: 3295

Ba Giờ Khuya

Trình bày: Út Trà Ôn | Lượt nghe: 3420

Kiều Phong A Tỷ

Trình bày: Út Trà Ôn | Lượt nghe: 3182

Nạn Con Rơi

Trình bày: Út Trà Ôn | Lượt nghe: 2984

Tình Là Dây Oan

Trình bày: Hữu Phước | Lượt nghe: 3769

Tàu Đêm Năm Cũ

Trình bày: Hữu Phước | Lượt nghe: 3726

Người Em Gái Bến Hương Giang

Trình bày: Hữu Phước | Lượt nghe: 3208

Hội Sợ Vợ

Trình bày: Văn Hường | Lượt nghe: 5025

Tôi Thua Số Đuôi

Trình bày: Văn Hường | Lượt nghe: 3516

Tiết Đinh San Cầu Phàn Lê Huê

Trình bày: Văn Hường | Lượt nghe: 3818

Ông Thiên Tiên Bửu

Trình bày: Văn Hường | Lượt nghe: 2915

Làm Vua Buồn Lắm

Trình bày: Văn Hường | Lượt nghe: 2609

Duyên Ai Nấy Gặp

Trình bày: Văn Hường | Lượt nghe: 2466

Hai Chàng Rẻ Hụt

Trình bày: Văn Hường | Lượt nghe: 2152

Chung Vô Diệm

Trình bày: Văn Hường | Lượt nghe: 2444

Thông Cảm

Trình bày: Văn Hường | Lượt nghe: 2188

Tại Tôi Tuổi Sửu

Trình bày: Văn Hường | Lượt nghe: 2789