Kênh âm nhạc tài tử tư
Hiện tại một số bài hát bị lỗi vì server google code không còn nữa. Các bạn nghe bài nào không được xin thông báo để chúng mình fix nhanh xin cám ơn

Cổ Nhạc

Tài Tử

Cải Lương

Hòa Tấu

Karaoke

Bài Hát Cổ Nhạc

Thích Ca Tầm Đạo

Trình bày: Hề Sa | Lượt nghe: 11003

Lệ Chi Viên Hận Sử

Trình bày: Út Trà Ôn | Lượt nghe: 8325

Gánh Nước Đêm Trăng

Trình bày: Út Trà Ôn | Lượt nghe: 6724

Em Bé Bán Tranh

Trình bày: Út Trà Ôn | Lượt nghe: 3803

Đài Hoa Dâng Bác

Trình bày: Út Trà Ôn | Lượt nghe: 10070

Bóng Dàng Mẹ Hiền

Trình bày: Út Trà Ôn | Lượt nghe: 2756

Ba Giờ Khuya

Trình bày: Út Trà Ôn | Lượt nghe: 2918

Kiều Phong A Tỷ

Trình bày: Út Trà Ôn | Lượt nghe: 2676

Nạn Con Rơi

Trình bày: Út Trà Ôn | Lượt nghe: 2421

Tình Là Dây Oan

Trình bày: Hữu Phước | Lượt nghe: 3104

Tàu Đêm Năm Cũ

Trình bày: Hữu Phước | Lượt nghe: 3157

Người Em Gái Bến Hương Giang

Trình bày: Hữu Phước | Lượt nghe: 2694

Hội Sợ Vợ

Trình bày: Văn Hường | Lượt nghe: 4268

Tôi Thua Số Đuôi

Trình bày: Văn Hường | Lượt nghe: 3043

Tiết Đinh San Cầu Phàn Lê Huê

Trình bày: Văn Hường | Lượt nghe: 3197

Ông Thiên Tiên Bửu

Trình bày: Văn Hường | Lượt nghe: 2449

Làm Vua Buồn Lắm

Trình bày: Văn Hường | Lượt nghe: 2205

Duyên Ai Nấy Gặp

Trình bày: Văn Hường | Lượt nghe: 2099

Hai Chàng Rẻ Hụt

Trình bày: Văn Hường | Lượt nghe: 1768

Chung Vô Diệm

Trình bày: Văn Hường | Lượt nghe: 2091

Thông Cảm

Trình bày: Văn Hường | Lượt nghe: 1749

Tại Tôi Tuổi Sửu

Trình bày: Văn Hường | Lượt nghe: 2238