Kênh âm nhạc tài tử tư
Hiện tại một số bài hát bị lỗi vì server google code không còn nữa. Các bạn nghe bài nào không được xin thông báo để chúng mình fix nhanh xin cám ơn

Cổ Nhạc

Tài Tử

Cải Lương

Hòa Tấu

Karaoke

Bài Hát Hòa Tấu

Lý Con Sáo Gò Công

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1687

Lý Chiều Chiều

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1813

Lý Cây Bông

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1422

Lý Bong Dừa

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1398

Lý Con Sáo 2 Lớp

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1484

Kim Tiền Huế

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1528

Giới Thiệu Tấu Cầm Đoản Khúc

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1575

Hòa Tấu Cổ Bản 4 Lớp 34 Câu

Trình bày: Đang cập nhật | Lượt nghe: 8205

Hòa Tấu Bình Bán Chấn 44 Câu

Trình bày: Đang cập nhật | Lượt nghe: 7058

Hòa Tấu Tây Thi 26 Câu

Trình bày: Đang cập nhật | Lượt nghe: 7836

Hòa Tấu Liên Nam

Trình bày: taitu_vinhlong | Lượt nghe: 1541

Hòa Tấu Liên Bắc

Trình bày: taitu_vinhlong | Lượt nghe: 2915

Xàng Xê (8 Câu)

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1908

Phong Ba Đình

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 2842

Khóc Hoàng Thiên

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1573

Sương Chiều - Tú Anh

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 3163

Xang Xừ Líu

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1492

Duyên Kỳ Ngộ

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 2653

Xếp Hạng Audio

Cổ NhạcTài TửCải Lương

1

Khi Người Say Biết Yêu

Hề Sa | Lượt nghe: 14,815

2

Thích Ca Tầm Đạo

Hề Sa | Lượt nghe: 10,542

3

Đài Hoa Dâng Bác

Út Trà Ôn | Lượt nghe: 9,142

4

Rừng Lá Thấp

Chí Tâm | Lượt nghe: 14,865

5

Lệ Chi Viên Hận Sử

Út Trà Ôn | Lượt nghe: 7,849

6

Quán Nữa Khuya

Minh Cảnh | Lượt nghe: 9,348

7

Bên Dòng Sông Vàm Cỏ

Thanh Tuấn | Lượt nghe: 10,393

8

Lời Người Hát Rong

Thanh Tuấn | Lượt nghe: 11,844

9

Nhớ Mẹ

Trọng Hữu | Lượt nghe: 8,168

10