Kênh âm nhạc tài tử tư
Hiện tại một số bài hát bị lỗi vì server google code không còn nữa. Các bạn nghe bài nào không được xin thông báo để chúng mình fix nhanh xin cám ơn

Cổ Nhạc

Tài Tử

Cải Lương

Hòa Tấu

Karaoke

Bài Hát Hòa Tấu

Lý Con Sáo Gò Công

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2134

Lý Chiều Chiều

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2219

Lý Cây Bông

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1848

Lý Bong Dừa

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1789

Lý Con Sáo 2 Lớp

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1879

Kim Tiền Huế

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1948

Giới Thiệu Tấu Cầm Đoản Khúc

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2028

Hòa Tấu Cổ Bản 4 Lớp 34 Câu

Trình bày: Đang cập nhật | Lượt nghe: 9593

Hòa Tấu Bình Bán Chấn 44 Câu

Trình bày: Đang cập nhật | Lượt nghe: 8125

Hòa Tấu Tây Thi 26 Câu

Trình bày: Đang cập nhật | Lượt nghe: 9427

Hòa Tấu Liên Nam

Trình bày: taitu_vinhlong | Lượt nghe: 1887

Hòa Tấu Liên Bắc

Trình bày: taitu_vinhlong | Lượt nghe: 3449

Xàng Xê (8 Câu)

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 2441

Phong Ba Đình

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 3530

Khóc Hoàng Thiên

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1925

Sương Chiều - Tú Anh

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 3714

Xang Xừ Líu

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1828

Duyên Kỳ Ngộ

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 3115