Kênh âm nhạc tài tử tư
Hiện tại một số bài hát bị lỗi vì server google code không còn nữa. Các bạn nghe bài nào không được xin thông báo để chúng mình fix nhanh xin cám ơn

Cổ Nhạc

Tài Tử

Cải Lương

Hòa Tấu

Karaoke

Bài Hát Hòa Tấu

Kim Tiền Bản

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1826

Ngựa Ô Bắc

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 2621

Kim Tiền Huế

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1710

Mẫu Tầm Tử

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1935

Khổng Minh Tọa Lầu

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1605

Hòa Tấu Xuân Tình 1 - 4

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 4062

Đảo Ngũ Cung (12 Câu)

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 2120

Nam Xuân (8 Câu)

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 3684

Nam Ai (Lớp 1 & Lớp Mái 8 Câu)

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 4127

Lý Con Sáo & Lý Giao Duyên

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 3270

Phụng Hoàng (12 Câu)

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 5634

Giới Thiệu CD

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1754

Tứ Đại Oán (6 Câu)

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 2068

Giang Nam (12 Câu)

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 2884

Trường Tương Tư (12 Câu)

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 2985

Lý Ba Tri

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1730

Lý Năm Canh

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 2375

Lý Qua Cầu

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1969

Xếp Hạng Audio

Cổ NhạcTài TửCải Lương

1

Khi Người Say Biết Yêu

Hề Sa | Lượt nghe: 15,934

2

Đài Hoa Dâng Bác

Út Trà Ôn | Lượt nghe: 11,389

3

Rừng Lá Thấp

Chí Tâm | Lượt nghe: 17,482

4

Thích Ca Tầm Đạo

Hề Sa | Lượt nghe: 11,385

5

Quán Nữa Khuya

Minh Cảnh | Lượt nghe: 10,584

6

Bên Dòng Sông Vàm Cỏ

Thanh Tuấn | Lượt nghe: 11,588

7

Lệ Chi Viên Hận Sử

Út Trà Ôn | Lượt nghe: 8,711

8

Lời Người Hát Rong

Thanh Tuấn | Lượt nghe: 12,781

9

Nhớ Mẹ

Trọng Hữu | Lượt nghe: 9,118

10