Kênh âm nhạc tài tử tư
Hiện tại một số bài hát bị lỗi vì server google code không còn nữa. Các bạn nghe bài nào không được xin thông báo để chúng mình fix nhanh xin cám ơn

Cổ Nhạc

Tài Tử

Cải Lương

Hòa Tấu

Karaoke

Bài Hát Hòa Tấu

Kim Tiền Bản

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1777

Ngựa Ô Bắc

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 2568

Kim Tiền Huế

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1646

Mẫu Tầm Tử

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1869

Khổng Minh Tọa Lầu

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1556

Hòa Tấu Xuân Tình 1 - 4

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 3989

Đảo Ngũ Cung (12 Câu)

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 2037

Nam Xuân (8 Câu)

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 3625

Nam Ai (Lớp 1 & Lớp Mái 8 Câu)

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 4058

Lý Con Sáo & Lý Giao Duyên

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 3205

Phụng Hoàng (12 Câu)

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 5522

Giới Thiệu CD

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1719

Tứ Đại Oán (6 Câu)

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 2022

Giang Nam (12 Câu)

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 2830

Trường Tương Tư (12 Câu)

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 2924

Lý Ba Tri

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1698

Lý Năm Canh

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 2300

Lý Qua Cầu

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1920

Xếp Hạng Audio

Cổ NhạcTài TửCải Lương

1

Khi Người Say Biết Yêu

Hề Sa | Lượt nghe: 15,788

2

Thích Ca Tầm Đạo

Hề Sa | Lượt nghe: 11,261

3

Rừng Lá Thấp

Chí Tâm | Lượt nghe: 17,119

4

Đài Hoa Dâng Bác

Út Trà Ôn | Lượt nghe: 10,818

5

Quán Nữa Khuya

Minh Cảnh | Lượt nghe: 10,430

6

Bên Dòng Sông Vàm Cỏ

Thanh Tuấn | Lượt nghe: 11,359

7

Lệ Chi Viên Hận Sử

Út Trà Ôn | Lượt nghe: 8,539

8

Lời Người Hát Rong

Thanh Tuấn | Lượt nghe: 12,638

9

Nhớ Mẹ

Trọng Hữu | Lượt nghe: 8,986

10