Kênh âm nhạc tài tử tư
Hiện tại một số bài hát bị lỗi vì server google code không còn nữa. Các bạn nghe bài nào không được xin thông báo để chúng mình fix nhanh xin cám ơn

Cổ Nhạc

Tài Tử

Cải Lương

Hòa Tấu

Karaoke

Bài Hát Hòa Tấu

Kim Tiền Bản

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1924

Ngựa Ô Bắc

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 2734

Kim Tiền Huế

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1867

Mẫu Tầm Tử

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 2027

Khổng Minh Tọa Lầu

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1690

Hòa Tấu Xuân Tình 1 - 4

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 4217

Đảo Ngũ Cung (12 Câu)

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 2253

Nam Xuân (8 Câu)

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 3835

Nam Ai (Lớp 1 & Lớp Mái 8 Câu)

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 4329

Lý Con Sáo & Lý Giao Duyên

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 3406

Phụng Hoàng (12 Câu)

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 5998

Giới Thiệu CD

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1844

Tứ Đại Oán (6 Câu)

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 2184

Giang Nam (12 Câu)

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 3043

Trường Tương Tư (12 Câu)

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 3145

Lý Ba Tri

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1844

Lý Năm Canh

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 2546

Lý Qua Cầu

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 2088