Kênh âm nhạc tài tử tư
Hiện tại một số bài hát bị lỗi vì server google code không còn nữa. Các bạn nghe bài nào không được xin thông báo để chúng mình fix nhanh xin cám ơn

Cổ Nhạc

Tài Tử

Cải Lương

Hòa Tấu

Karaoke

Bài Hát Hòa Tấu

Lý Mỹ Hưng

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1437

Lý Bông Dừa

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1255

Lý Tòng Quân

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1365

Lý Tình Tang

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1330

Lưu Thủy Hành Vân

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1788

Lý Cái Mơn

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1523

Lý Son Sắc

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1628

Lý Chim Quyên

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1576

Phi Vân Điệp Khúc

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1498

Vọng Kim Lang

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1533

Dạ Cổ Hoài Lang

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1421

Phần Giới Thiệu

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1423

Xếp Hạng Audio

Cổ NhạcTài TửCải Lương

1

Khi Người Say Biết Yêu

Hề Sa | Lượt nghe: 14,815

2

Thích Ca Tầm Đạo

Hề Sa | Lượt nghe: 10,542

3

Đài Hoa Dâng Bác

Út Trà Ôn | Lượt nghe: 9,142

4

Rừng Lá Thấp

Chí Tâm | Lượt nghe: 14,865

5

Lệ Chi Viên Hận Sử

Út Trà Ôn | Lượt nghe: 7,849

6

Quán Nữa Khuya

Minh Cảnh | Lượt nghe: 9,348

7

Bên Dòng Sông Vàm Cỏ

Thanh Tuấn | Lượt nghe: 10,393

8

Lời Người Hát Rong

Thanh Tuấn | Lượt nghe: 11,844

9

Nhớ Mẹ

Trọng Hữu | Lượt nghe: 8,168

10