Kênh âm nhạc tài tử tư
Hiện tại một số bài hát bị lỗi vì server google code không còn nữa. Các bạn nghe bài nào không được xin thông báo để chúng mình fix nhanh xin cám ơn

Cổ Nhạc

Tài Tử

Cải Lương

Hòa Tấu

Karaoke

Bài Hát Hòa Tấu

Lý Mỹ Hưng

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1805

Lý Bông Dừa

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1599

Lý Tòng Quân

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1657

Lý Tình Tang

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1700

Lưu Thủy Hành Vân

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 2381

Lý Cái Mơn

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1873

Lý Son Sắc

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1959

Lý Chim Quyên

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1936

Phi Vân Điệp Khúc

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1942

Vọng Kim Lang

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1949

Dạ Cổ Hoài Lang

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1765

Phần Giới Thiệu

Trình bày: Văn Lắm | Lượt nghe: 1793