Kênh âm nhạc tài tử tư
Hiện tại một số bài hát bị lỗi vì server google code không còn nữa. Các bạn nghe bài nào không được xin thông báo để chúng mình fix nhanh xin cám ơn

Cổ Nhạc

Tài Tử

Cải Lương

Hòa Tấu

Karaoke

Bài Hát Hòa Tấu

Hòa Tấu Cổ Bản Ai 67 Câu

Trình bày: Văn Môn | Lượt nghe: 2425

Tây Thi Quảng - Gáo Và Sến

Trình bày: taitu_vinhlong | Lượt nghe: 2674

Xuân Tình 1 - 4

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2346

Xang Xừ Liếu

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2382

Xàng Xê

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2304

Vọng Kim Lang

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2186

Vộng Cổ

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2421

Văn Thiên Tường - Xế Xãng

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2556

Tam Pháp Nhập Môn

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2448

Phụng Hoàng 12 Câu

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2639

Phu Lục Lớp 1

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2327

Ngựa Ô Bắc

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2191

Ngựa Ô Nam

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2748

Nặng Tình Xưa

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2122

Nam Xuân 8 Câu

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2396

Nam Ai Lớp Mái

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 3119

Mẫu Tầm Tử

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2149

Mạnh Lệ Quân

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2016

Lý trăng Soi

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2047

Lý Tòng Quân

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2029

Lý Son Sắc

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2282

Lý Mỹ Hưng

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1853

Xếp Hạng Audio

Cổ NhạcTài TửCải Lương

1

Khi Người Say Biết Yêu

Hề Sa | Lượt nghe: 16,146

2

Đài Hoa Dâng Bác

Út Trà Ôn | Lượt nghe: 12,137

3

Rừng Lá Thấp

Chí Tâm | Lượt nghe: 17,991

4

Thích Ca Tầm Đạo

Hề Sa | Lượt nghe: 11,558

5

Quán Nữa Khuya

Minh Cảnh | Lượt nghe: 10,730

6

Bên Dòng Sông Vàm Cỏ

Thanh Tuấn | Lượt nghe: 11,790

7

Lệ Chi Viên Hận Sử

Út Trà Ôn | Lượt nghe: 8,858

8

Lời Người Hát Rong

Thanh Tuấn | Lượt nghe: 12,976

9

Nhớ Mẹ

Trọng Hữu | Lượt nghe: 9,260

10