Kênh âm nhạc tài tử tư
Hiện tại một số bài hát bị lỗi vì server google code không còn nữa. Các bạn nghe bài nào không được xin thông báo để chúng mình fix nhanh xin cám ơn

Cổ Nhạc

Tài Tử

Cải Lương

Hòa Tấu

Karaoke

Bài Hát Hòa Tấu

Hòa Tấu Cổ Bản Ai 67 Câu

Trình bày: Văn Môn | Lượt nghe: 2506

Tây Thi Quảng - Gáo Và Sến

Trình bày: taitu_vinhlong | Lượt nghe: 2747

Xuân Tình 1 - 4

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2414

Xang Xừ Liếu

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2453

Xàng Xê

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2385

Vọng Kim Lang

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2252

Vộng Cổ

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2500

Văn Thiên Tường - Xế Xãng

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2614

Tam Pháp Nhập Môn

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2510

Phụng Hoàng 12 Câu

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2718

Phu Lục Lớp 1

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2422

Ngựa Ô Bắc

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2266

Ngựa Ô Nam

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2825

Nặng Tình Xưa

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2184

Nam Xuân 8 Câu

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2475

Nam Ai Lớp Mái

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 3189

Mẫu Tầm Tử

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2204

Mạnh Lệ Quân

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2077

Lý trăng Soi

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2111

Lý Tòng Quân

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2092

Lý Son Sắc

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2365

Lý Mỹ Hưng

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1917