Kênh âm nhạc tài tử tư
Hiện tại một số bài hát bị lỗi vì server google code không còn nữa. Các bạn nghe bài nào không được xin thông báo để chúng mình fix nhanh xin cám ơn

Cổ Nhạc

Tài Tử

Cải Lương

Hòa Tấu

Karaoke

Bài Hát Hòa Tấu

Hòa Tấu Cổ Bản Ai 67 Câu

Trình bày: Văn Môn | Lượt nghe: 2024

Tây Thi Quảng - Gáo Và Sến

Trình bày: taitu_vinhlong | Lượt nghe: 2212

Xuân Tình 1 - 4

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1998

Xang Xừ Liếu

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2004

Xàng Xê

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1963

Vọng Kim Lang

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1845

Vộng Cổ

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2014

Văn Thiên Tường - Xế Xãng

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2124

Tam Pháp Nhập Môn

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2117

Phụng Hoàng 12 Câu

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2216

Phu Lục Lớp 1

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1946

Ngựa Ô Bắc

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1854

Ngựa Ô Nam

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2301

Nặng Tình Xưa

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1766

Nam Xuân 8 Câu

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1977

Nam Ai Lớp Mái

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2666

Mẫu Tầm Tử

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1830

Mạnh Lệ Quân

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1662

Lý trăng Soi

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1682

Lý Tòng Quân

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1688

Lý Son Sắc

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1892

Lý Mỹ Hưng

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1554

Xếp Hạng Audio

Cổ NhạcTài TửCải Lương

1

Khi Người Say Biết Yêu

Hề Sa | Lượt nghe: 15,136

2

Thích Ca Tầm Đạo

Hề Sa | Lượt nghe: 10,770

3

Rừng Lá Thấp

Chí Tâm | Lượt nghe: 15,724

4

Đài Hoa Dâng Bác

Út Trà Ôn | Lượt nghe: 9,606

5

Quán Nữa Khuya

Minh Cảnh | Lượt nghe: 9,741

6

Lệ Chi Viên Hận Sử

Út Trà Ôn | Lượt nghe: 8,078

7

Bên Dòng Sông Vàm Cỏ

Thanh Tuấn | Lượt nghe: 10,724

8

Lời Người Hát Rong

Thanh Tuấn | Lượt nghe: 12,151

9

Nhớ Mẹ

Trọng Hữu | Lượt nghe: 8,520

10