Kênh âm nhạc tài tử tư
Hiện tại một số bài hát bị lỗi vì server google code không còn nữa. Các bạn nghe bài nào không được xin thông báo để chúng mình fix nhanh xin cám ơn

Cổ Nhạc

Tài Tử

Cải Lương

Hòa Tấu

Karaoke

Bài Hát Hòa Tấu

Hòa Tấu Cổ Bản Ai 67 Câu

Trình bày: Văn Môn | Lượt nghe: 1911

Tây Thi Quảng - Gáo Và Sến

Trình bày: taitu_vinhlong | Lượt nghe: 2063

Xuân Tình 1 - 4

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1878

Xang Xừ Liếu

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1891

Xàng Xê

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1861

Vọng Kim Lang

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1754

Vộng Cổ

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1896

Văn Thiên Tường - Xế Xãng

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1976

Tam Pháp Nhập Môn

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1989

Phụng Hoàng 12 Câu

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2067

Phu Lục Lớp 1

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1820

Ngựa Ô Bắc

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1732

Ngựa Ô Nam

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2158

Nặng Tình Xưa

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1680

Nam Xuân 8 Câu

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1800

Nam Ai Lớp Mái

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2471

Mẫu Tầm Tử

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1711

Mạnh Lệ Quân

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1576

Lý trăng Soi

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1598

Lý Tòng Quân

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1557

Lý Son Sắc

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1746

Lý Mỹ Hưng

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1468

Xếp Hạng Audio

Cổ NhạcTài TửCải Lương

1

Khi Người Say Biết Yêu

Hề Sa | Lượt nghe: 14,685

2

Thích Ca Tầm Đạo

Hề Sa | Lượt nghe: 10,448

3

Đài Hoa Dâng Bác

Út Trà Ôn | Lượt nghe: 8,915

4

Rừng Lá Thấp

Chí Tâm | Lượt nghe: 14,507

5

Lệ Chi Viên Hận Sử

Út Trà Ôn | Lượt nghe: 7,774

6

Quán Nữa Khuya

Minh Cảnh | Lượt nghe: 9,136

7

Bên Dòng Sông Vàm Cỏ

Thanh Tuấn | Lượt nghe: 10,266

8

Lời Người Hát Rong

Thanh Tuấn | Lượt nghe: 11,769

9

Nhớ Mẹ

Trọng Hữu | Lượt nghe: 8,055

10