Kênh âm nhạc tài tử tư
Hiện tại một số bài hát bị lỗi vì server google code không còn nữa. Các bạn nghe bài nào không được xin thông báo để chúng mình fix nhanh xin cám ơn

Cổ Nhạc

Tài Tử

Cải Lương

Hòa Tấu

Karaoke

Bài Hát Hòa Tấu

Hòa Tấu Cổ Bản Ai 67 Câu

Trình bày: Văn Môn | Lượt nghe: 1957

Tây Thi Quảng - Gáo Và Sến

Trình bày: taitu_vinhlong | Lượt nghe: 2145

Xuân Tình 1 - 4

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1932

Xang Xừ Liếu

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1945

Xàng Xê

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1909

Vọng Kim Lang

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1798

Vộng Cổ

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1951

Văn Thiên Tường - Xế Xãng

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2041

Tam Pháp Nhập Môn

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2051

Phụng Hoàng 12 Câu

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2137

Phu Lục Lớp 1

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1876

Ngựa Ô Bắc

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1793

Ngựa Ô Nam

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2225

Nặng Tình Xưa

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1722

Nam Xuân 8 Câu

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1882

Nam Ai Lớp Mái

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2539

Mẫu Tầm Tử

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1773

Mạnh Lệ Quân

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1623

Lý trăng Soi

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1642

Lý Tòng Quân

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1616

Lý Son Sắc

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1818

Lý Mỹ Hưng

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1512

Xếp Hạng Audio

Cổ NhạcTài TửCải Lương

1

Khi Người Say Biết Yêu

Hề Sa | Lượt nghe: 14,916

2

Thích Ca Tầm Đạo

Hề Sa | Lượt nghe: 10,622

3

Đài Hoa Dâng Bác

Út Trà Ôn | Lượt nghe: 9,302

4

Rừng Lá Thấp

Chí Tâm | Lượt nghe: 15,161

5

Quán Nữa Khuya

Minh Cảnh | Lượt nghe: 9,475

6

Lệ Chi Viên Hận Sử

Út Trà Ôn | Lượt nghe: 7,909

7

Bên Dòng Sông Vàm Cỏ

Thanh Tuấn | Lượt nghe: 10,517

8

Lời Người Hát Rong

Thanh Tuấn | Lượt nghe: 11,938

9

Nhớ Mẹ

Trọng Hữu | Lượt nghe: 8,292

10