Kênh âm nhạc tài tử tư
Hiện tại một số bài hát bị lỗi vì server google code không còn nữa. Các bạn nghe bài nào không được xin thông báo để chúng mình fix nhanh xin cám ơn

Cổ Nhạc

Tài Tử

Cải Lương

Hòa Tấu

Karaoke

Bài Hát Hòa Tấu

Hòa Tấu Cổ Bản Ai 67 Câu

Trình bày: Văn Môn | Lượt nghe: 2136

Tây Thi Quảng - Gáo Và Sến

Trình bày: taitu_vinhlong | Lượt nghe: 2367

Xuân Tình 1 - 4

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2100

Xang Xừ Liếu

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2116

Xàng Xê

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2069

Vọng Kim Lang

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1946

Vộng Cổ

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2120

Văn Thiên Tường - Xế Xãng

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2257

Tam Pháp Nhập Môn

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2226

Phụng Hoàng 12 Câu

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2358

Phu Lục Lớp 1

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2057

Ngựa Ô Bắc

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1950

Ngựa Ô Nam

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2442

Nặng Tình Xưa

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1863

Nam Xuân 8 Câu

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2119

Nam Ai Lớp Mái

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2787

Mẫu Tầm Tử

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1942

Mạnh Lệ Quân

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1765

Lý trăng Soi

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1785

Lý Tòng Quân

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1801

Lý Son Sắc

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2023

Lý Mỹ Hưng

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1638