Kênh âm nhạc tài tử tư
Hiện tại một số bài hát bị lỗi vì server google code không còn nữa. Các bạn nghe bài nào không được xin thông báo để chúng mình fix nhanh xin cám ơn

Cổ Nhạc

Tài Tử

Cải Lương

Hòa Tấu

Karaoke

Bài Hát Hòa Tấu

Hòa Tấu Cổ Bản Ai 67 Câu

Trình bày: Văn Môn | Lượt nghe: 2365

Tây Thi Quảng - Gáo Và Sến

Trình bày: taitu_vinhlong | Lượt nghe: 2622

Xuân Tình 1 - 4

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2296

Xang Xừ Liếu

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2319

Xàng Xê

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2253

Vọng Kim Lang

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2146

Vộng Cổ

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2367

Văn Thiên Tường - Xế Xãng

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2490

Tam Pháp Nhập Môn

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2406

Phụng Hoàng 12 Câu

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2570

Phu Lục Lớp 1

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2278

Ngựa Ô Bắc

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2143

Ngựa Ô Nam

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2692

Nặng Tình Xưa

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2076

Nam Xuân 8 Câu

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2347

Nam Ai Lớp Mái

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 3048

Mẫu Tầm Tử

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2116

Mạnh Lệ Quân

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1961

Lý trăng Soi

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1983

Lý Tòng Quân

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1989

Lý Son Sắc

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2221

Lý Mỹ Hưng

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1817

Xếp Hạng Audio

Cổ NhạcTài TửCải Lương

1

Khi Người Say Biết Yêu

Hề Sa | Lượt nghe: 15,987

2

Đài Hoa Dâng Bác

Út Trà Ôn | Lượt nghe: 11,593

3

Rừng Lá Thấp

Chí Tâm | Lượt nghe: 17,631

4

Thích Ca Tầm Đạo

Hề Sa | Lượt nghe: 11,431

5

Quán Nữa Khuya

Minh Cảnh | Lượt nghe: 10,619

6

Bên Dòng Sông Vàm Cỏ

Thanh Tuấn | Lượt nghe: 11,642

7

Lệ Chi Viên Hận Sử

Út Trà Ôn | Lượt nghe: 8,752

8

Lời Người Hát Rong

Thanh Tuấn | Lượt nghe: 12,822

9

Nhớ Mẹ

Trọng Hữu | Lượt nghe: 9,156

10