Kênh âm nhạc tài tử tư
Hiện tại một số bài hát bị lỗi vì server google code không còn nữa. Các bạn nghe bài nào không được xin thông báo để chúng mình fix nhanh xin cám ơn

Cổ Nhạc

Tài Tử

Cải Lương

Hòa Tấu

Karaoke

Bài Hát Hòa Tấu

Hòa Tấu Cổ Bản Ai 67 Câu

Trình bày: Văn Môn | Lượt nghe: 1869

Tây Thi Quảng - Gáo Và Sến

Trình bày: taitu_vinhlong | Lượt nghe: 2012

Xuân Tình 1 - 4

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1842

Xang Xừ Liếu

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1850

Xàng Xê

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1809

Vọng Kim Lang

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1720

Vộng Cổ

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1844

Văn Thiên Tường - Xế Xãng

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1926

Tam Pháp Nhập Môn

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1943

Phụng Hoàng 12 Câu

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2009

Phu Lục Lớp 1

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1767

Ngựa Ô Bắc

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1683

Ngựa Ô Nam

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2107

Nặng Tình Xưa

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1644

Nam Xuân 8 Câu

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1732

Nam Ai Lớp Mái

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 2397

Mẫu Tầm Tử

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1657

Mạnh Lệ Quân

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1521

Lý trăng Soi

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1570

Lý Tòng Quân

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1506

Lý Son Sắc

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1676

Lý Mỹ Hưng

Trình bày: Văn Hoàng | Lượt nghe: 1444

Xếp Hạng Audio

Cổ NhạcTài TửCải Lương

1

Khi Người Say Biết Yêu

Hề Sa | Lượt nghe: 14,516

2

Thích Ca Tầm Đạo

Hề Sa | Lượt nghe: 10,271

3

Đài Hoa Dâng Bác

Út Trà Ôn | Lượt nghe: 8,677

4

Rừng Lá Thấp

Chí Tâm | Lượt nghe: 13,782

5

Lệ Chi Viên Hận Sử

Út Trà Ôn | Lượt nghe: 7,653

6

Quán Nữa Khuya

Minh Cảnh | Lượt nghe: 8,907

7
8

Lời Người Hát Rong

Thanh Tuấn | Lượt nghe: 11,560

9

Nhớ Mẹ

Trọng Hữu | Lượt nghe: 7,851

10