Kênh âm nhạc tài tử tư
Hiện tại một số bài hát bị lỗi vì server google code không còn nữa. Các bạn nghe bài nào không được xin thông báo để chúng mình fix nhanh xin cám ơn

Cổ Nhạc

Tài Tử

Cải Lương

Hòa Tấu

Karaoke

Bài Hát Tài Tử

Long Đăng - Trở Gót Đông Thành

Trình bày: Lan Phương | Lượt nghe: 2626

Ngũ Đối Hạ - Hớn Minh

Trình bày: Thiên Phú | Lượt nghe: 2199

Tiểu Khúc - Vân Tiên Phạt Bắc

Trình bày: Lan Phương | Lượt nghe: 2273

Long Ngâm - Nguyệt Nga

Trình bày: Lan Phương | Lượt nghe: 2692

Giang Nam - Nguyệt Nga Kể Chuyện

Trình bày: Lan Phương | Lượt nghe: 2619

Cổ Bản Vắn - Vương Tử Trực

Trình bày: Lan Phương | Lượt nghe: 2693

Bình Bán Chấn - Vân Tiên Nguyệt Nga

Trình bày: Lan Phương | Lượt nghe: 2603

Xàng Xê - Chí Khí Anh Hùng

Trình bày: Thanh Bạch | Lượt nghe: 2102

Phú Lục - Bá Nha Tử Kỳ

Trình bày: Thanh Bạch | Lượt nghe: 2051

Lưu Thủy Trường - Hòn Vọng Phu

Trình bày: Thanh Bạch | Lượt nghe: 3057

Cổ Bản Trường - Phong Thần Bảng

Trình bày: Trái Táo | Lượt nghe: 2070

Tây Thi Vắn - Ngọc Đế Lo Xa

Trình bày: Thanh Bạch | Lượt nghe: 2226

Văn Thiên Tường - Huyền Trân

Trình bày: Thiên Phú | Lượt nghe: 2108

Xếp Hạng Audio

Cổ NhạcTài TửCải Lương

1

Khi Người Say Biết Yêu

Hề Sa | Lượt nghe: 16,139

2

Đài Hoa Dâng Bác

Út Trà Ôn | Lượt nghe: 12,091

3

Rừng Lá Thấp

Chí Tâm | Lượt nghe: 17,978

4

Thích Ca Tầm Đạo

Hề Sa | Lượt nghe: 11,550

5

Quán Nữa Khuya

Minh Cảnh | Lượt nghe: 10,722

6

Bên Dòng Sông Vàm Cỏ

Thanh Tuấn | Lượt nghe: 11,782

7

Lệ Chi Viên Hận Sử

Út Trà Ôn | Lượt nghe: 8,850

8

Lời Người Hát Rong

Thanh Tuấn | Lượt nghe: 12,969

9

Nhớ Mẹ

Trọng Hữu | Lượt nghe: 9,254

10