Kênh âm nhạc tài tử tư
Hiện tại một số bài hát bị lỗi vì server google code không còn nữa. Các bạn nghe bài nào không được xin thông báo để chúng mình fix nhanh xin cám ơn

Cổ Nhạc

Tài Tử

Cải Lương

Hòa Tấu

Karaoke

Bài Hát Tài Tử

Long Đăng - Trở Gót Đông Thành

Trình bày: Lan Phương | Lượt nghe: 2703

Ngũ Đối Hạ - Hớn Minh

Trình bày: Thiên Phú | Lượt nghe: 2260

Tiểu Khúc - Vân Tiên Phạt Bắc

Trình bày: Lan Phương | Lượt nghe: 2345

Long Ngâm - Nguyệt Nga

Trình bày: Lan Phương | Lượt nghe: 2754

Giang Nam - Nguyệt Nga Kể Chuyện

Trình bày: Lan Phương | Lượt nghe: 2689

Cổ Bản Vắn - Vương Tử Trực

Trình bày: Lan Phương | Lượt nghe: 2781

Bình Bán Chấn - Vân Tiên Nguyệt Nga

Trình bày: Lan Phương | Lượt nghe: 2671

Xàng Xê - Chí Khí Anh Hùng

Trình bày: Thanh Bạch | Lượt nghe: 2161

Phú Lục - Bá Nha Tử Kỳ

Trình bày: Thanh Bạch | Lượt nghe: 2129

Lưu Thủy Trường - Hòn Vọng Phu

Trình bày: Thanh Bạch | Lượt nghe: 3129

Cổ Bản Trường - Phong Thần Bảng

Trình bày: Trái Táo | Lượt nghe: 2127

Tây Thi Vắn - Ngọc Đế Lo Xa

Trình bày: Thanh Bạch | Lượt nghe: 2291

Văn Thiên Tường - Huyền Trân

Trình bày: Thiên Phú | Lượt nghe: 2178