Kênh âm nhạc tài tử tư
Hiện tại một số bài hát bị lỗi vì server google code không còn nữa. Các bạn nghe bài nào không được xin thông báo để chúng mình fix nhanh xin cám ơn

Cổ Nhạc

Tài Tử

Cải Lương

Hòa Tấu

Karaoke

Bài Hát Tài Tử

Xàng Xê Lớp Xề - 8 Câu

Trình bày: Minh Cảnh | Lượt nghe: 8960

Xuân Tình - Pham Lãi Tây Thi

Trình bày: Thiên Phú | Lượt nghe: 2103

Xuân Tình - Đàn Ca Tài Tử

Trình bày: Thúy Vy | Lượt nghe: 2179

Lưu Thủy: Hòn Vọng Phu

Trình bày: Thiên Phú | Lượt nghe: 2051

Giang Nam - Thu Về Gợi Nhớ Tình Xưa

Trình bày: Thúy Vy | Lượt nghe: 3591

Tứ Đại Oán

Trình bày: Vương Thể | Lượt nghe: 1608

Bát Bản Chấn

Trình bày: Bạch Huệ | Lượt nghe: 4071

Tứ Đại Cảnh

Trình bày: Bạch Huệ | Lượt nghe: 2362

Tây Thi Trường

Trình bày: Bạch Huệ | Lượt nghe: 2607

Tứ Đại Oán - Bá Lý Hề

Trình bày: Bạch Huệ | Lượt nghe: 6171

Phụng Hoàng Cầu: Bạc Đầu

Trình bày: Bạch Huệ | Lượt nghe: 5363

Xàng Xê Lớp Xề 8 Câu

Trình bày: Út Khanh | Lượt nghe: 6453

Ba Lớp Tây Thi: Làm Lại Từ Đầu

Trình bày: Lê Tứ | Lượt nghe: 14289

Ngũ Đối Hạ: Không Bao Giờ Phôi Pha

Trình bày: Lê Tứ | Lượt nghe: 5476

Xuân Tình 1- 4 Trư Bác Giới

Trình bày: Phan Khanh | Lượt nghe: 2547

Dạy Tập Nhịp

Trình bày: Công Thành | Lượt nghe: 1824

Dạy Ca - Phong Ba Đình

Trình bày: Kim Loan | Lượt nghe: 6782

Dạy Ca - Văn Thiên Tường

Trình bày: Kim Loan | Lượt nghe: 17410

Dạy Ca - Tứ Đại Oán

Trình bày: Kim Loan | Lượt nghe: 12001

Dạy Ca - Phụng Cầu Hoàng

Trình bày: Kim Loan | Lượt nghe: 4249