Kênh âm nhạc tài tử tư
Hiện tại một số bài hát bị lỗi vì server google code không còn nữa. Các bạn nghe bài nào không được xin thông báo để chúng mình fix nhanh xin cám ơn

Video Cải Lương

Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn

Trình bày: Minh Phụng

Lượt xem : 4558

Nữa Đời Hương Phấn

Trình bày: Phượng Liên

Lượt xem : 2439

Không Bán Tình Em

Trình bày: Vũ Linh

Lượt xem : 5482

Người Tình Trên Chiến Trận

Trình bày: Mỹ Châu

Lượt xem : 2499

Máu Nhuộm Sân Chùa

Trình bày: Minh Cảnh

Lượt xem : 5297

Mục Liên Tìm Mẹ

Trình bày: Vũ Linh

Lượt xem : 4203

Tiết Linh San Cầu Phàn Lê Huê

Trình bày: Ngọc Huyền

Lượt xem : 2213

Đắc Kỷ Trụ Vương

Trình bày: Vũ Linh

Lượt xem : 2265

Hoàng Đế Du Xuân

Trình bày: Kim Tử Long

Lượt xem : 2285

Lục Vân Tiên Kiều Nguyệt Nga

Trình bày: Vũ Luân

Lượt xem : 4469

Tình Hận Thiên Thu

Trình bày: Minh Vương

Lượt xem : 2887

Tiếng Hạc Trong Trăng

Trình bày: Vũ Linh

Lượt xem : 2368

Thập Sư Đại Phủ

Trình bày: Vũ Linh

Lượt xem : 2427

Xử Án Bàn Quý Phi

Trình bày: Mỹ Châu

Lượt xem : 2686

Thập Tứ Nữ Anh Hào

Trình bày: Chí Linh

Lượt xem : 3388

Tôi Không Làm Hoàng Hậu

Trình bày: Kim Tử Long

Lượt xem : 2640

Thái Tử Đan

Trình bày: Vũ Linh

Lượt xem : 2358

Chiếc Bóng Và Nỗi Oan Tình

Trình bày: Ngọc Huyền

Lượt xem : 3162

Phan Kim Liên

Trình bày: Vũ Linh

Lượt xem : 2408

Song Kiếm Uyên Ương

Trình bày: Kim Tử Long

Lượt xem : 2465

Thất Lâm Sơn Kỳ Án

Trình bày: Kim Tử Long

Lượt xem : 2170

Giai Nhân Và Loạn Tướng

Trình bày: Mỹ Châu

Lượt xem : 2913