Kênh âm nhạc tài tử tư
Hiện tại một số bài hát bị lỗi vì server google code không còn nữa. Các bạn nghe bài nào không được xin thông báo để chúng mình fix nhanh xin cám ơn

Video Cải Lương

Song Nữ Loạn Viên Môn

Trình bày: Vũ Linh

Lượt xem : 1704

Gió Tàn Thu

Trình bày: Tài Linh

Lượt xem : 1729

Nước Mắt Thăm Tình

Trình bày: Minh Vương

Lượt xem : 1768

Giọt Nước Mắt Cuối Cùng

Trình bày: Thanh Ngân

Lượt xem : 1518

Vua Trả Nợ

Trình bày: Võ Minh Lâm

Lượt xem : 1811

Vợ Thằng Đậu

Trình bày: Thanh Ngân

Lượt xem : 1663

Sau Em Còn Khóc

Trình bày: Tài Linh

Lượt xem : 2261

Thuyền Tình Lạc Hướng

Trình bày: Tài Linh

Lượt xem : 2269

Na Tra

Trình bày: Minh Vương

Lượt xem : 2591

Tây Thiên Vũ Khúc

Trình bày: Vũ Linh

Lượt xem : 5181

Nặng Gánh Giang Sơn

Trình bày:

Lượt xem : 2089

Thái Hậu Dương Vân Nga

Trình bày: Phượng Hằng

Lượt xem : 2001

7 Năm Ly Hận

Trình bày:

Lượt xem : 1074

Tỉnh Giấc Liêu Trai 2

Trình bày:

Lượt xem : 987

Tỉnh Giấc Liêu Trai 4

Trình bày:

Lượt xem : 842

Tỉnh Giấc Liêu Trai 5

Trình bày:

Lượt xem : 1280

Tỉnh Giấc Liêu Trai 6

Trình bày:

Lượt xem : 1183

Tỉnh Giấc Liêu Trai 7

Trình bày:

Lượt xem : 892

Tỉnh Giấc Liêu Trai 8

Trình bày:

Lượt xem : 875

Tỉnh Giấc Liêu Trai 9

Trình bày:

Lượt xem : 851

Tỉnh Giấc Liêu Trai 10

Trình bày:

Lượt xem : 1066

Tỉnh Giấc Liêu Trai 11

Trình bày:

Lượt xem : 893