Kênh âm nhạc tài tử tư
Hiện tại một số bài hát bị lỗi vì server google code không còn nữa. Các bạn nghe bài nào không được xin thông báo để chúng mình fix nhanh xin cám ơn

Video Cải Lương

Song Nữ Loạn Viên Môn

Trình bày: Vũ Linh

Lượt xem : 1744

Gió Tàn Thu

Trình bày: Tài Linh

Lượt xem : 1755

Nước Mắt Thăm Tình

Trình bày: Minh Vương

Lượt xem : 1805

Giọt Nước Mắt Cuối Cùng

Trình bày: Thanh Ngân

Lượt xem : 1560

Vua Trả Nợ

Trình bày: Võ Minh Lâm

Lượt xem : 1854

Vợ Thằng Đậu

Trình bày: Thanh Ngân

Lượt xem : 1695

Sau Em Còn Khóc

Trình bày: Tài Linh

Lượt xem : 2302

Thuyền Tình Lạc Hướng

Trình bày: Tài Linh

Lượt xem : 2328

Na Tra

Trình bày: Minh Vương

Lượt xem : 2646

Tây Thiên Vũ Khúc

Trình bày: Vũ Linh

Lượt xem : 5341

Nặng Gánh Giang Sơn

Trình bày:

Lượt xem : 2153

Thái Hậu Dương Vân Nga

Trình bày: Phượng Hằng

Lượt xem : 2042

7 Năm Ly Hận

Trình bày:

Lượt xem : 1099

Tỉnh Giấc Liêu Trai 2

Trình bày:

Lượt xem : 1015

Tỉnh Giấc Liêu Trai 4

Trình bày:

Lượt xem : 864

Tỉnh Giấc Liêu Trai 5

Trình bày:

Lượt xem : 1309

Tỉnh Giấc Liêu Trai 6

Trình bày:

Lượt xem : 1203

Tỉnh Giấc Liêu Trai 7

Trình bày:

Lượt xem : 924

Tỉnh Giấc Liêu Trai 8

Trình bày:

Lượt xem : 897

Tỉnh Giấc Liêu Trai 9

Trình bày:

Lượt xem : 875

Tỉnh Giấc Liêu Trai 10

Trình bày:

Lượt xem : 1089

Tỉnh Giấc Liêu Trai 11

Trình bày:

Lượt xem : 914