Kênh âm nhạc tài tử tư
Hiện tại một số bài hát bị lỗi vì server google code không còn nữa. Các bạn nghe bài nào không được xin thông báo để chúng mình fix nhanh xin cám ơn

Video Cải Lương

Tỉnh Giấc Liêu Trai 12

Trình bày:

Lượt xem : 782

Tỉnh Giấc Liêu Trai 13

Trình bày:

Lượt xem : 934

Tỉnh Giấc Liêu Trai 14

Trình bày:

Lượt xem : 826

Tỉnh Giấc Liêu Trai 15

Trình bày:

Lượt xem : 706

Tỉnh Giấc Liêu Trai 16

Trình bày:

Lượt xem : 748

Tỉnh Giấc Liêu Trai 17

Trình bày:

Lượt xem : 763

Tỉnh Giấc Liêu Trai 18

Trình bày:

Lượt xem : 1125

Tỉnh Giấc Liêu Trai 19

Trình bày:

Lượt xem : 814

Tỉnh Giấc Liêu Trai 20

Trình bày:

Lượt xem : 806

Tỉnh Giấc Liêu Trai 21

Trình bày:

Lượt xem : 771

Tỉnh Giấc Liêu Trai 22

Trình bày:

Lượt xem : 802

Tỉnh Giấc Liêu Trai 23

Trình bày:

Lượt xem : 779

Tỉnh Giấc Liêu Trai 24

Trình bày:

Lượt xem : 744

Tỉnh Giấc Liêu Trai 25

Trình bày:

Lượt xem : 1313

Tỉnh Giấc Liêu Trai 26

Trình bày:

Lượt xem : 735

Tỉnh Giấc Liêu Trai 27

Trình bày:

Lượt xem : 763

Tỉnh Giấc Liêu Trai 28

Trình bày:

Lượt xem : 757

Tỉnh Giấc Liêu Trai 29

Trình bày:

Lượt xem : 787

Tỉnh Giấc Liêu Trai 30

Trình bày:

Lượt xem : 1173

Tỉnh Giấc Liêu Trai 31

Trình bày:

Lượt xem : 802

Tỉnh Giấc Liêu Trai 32

Trình bày:

Lượt xem : 813

Tỉnh Giấc Liêu Trai 33

Trình bày:

Lượt xem : 629

Xếp Hạng Audio

Cổ NhạcTài TửCải Lương

1

Khi Người Say Biết Yêu

Hề Sa | Lượt nghe: 15,247

2

Thích Ca Tầm Đạo

Hề Sa | Lượt nghe: 10,841

3

Rừng Lá Thấp

Chí Tâm | Lượt nghe: 15,985

4

Đài Hoa Dâng Bác

Út Trà Ôn | Lượt nghe: 9,769

5

Quán Nữa Khuya

Minh Cảnh | Lượt nghe: 9,866

6

Lệ Chi Viên Hận Sử

Út Trà Ôn | Lượt nghe: 8,169

7

Bên Dòng Sông Vàm Cỏ

Thanh Tuấn | Lượt nghe: 10,843

8

Lời Người Hát Rong

Thanh Tuấn | Lượt nghe: 12,248

9

Nhớ Mẹ

Trọng Hữu | Lượt nghe: 8,599

10