Kênh âm nhạc tài tử tư
Hiện tại một số bài hát bị lỗi vì server google code không còn nữa. Các bạn nghe bài nào không được xin thông báo để chúng mình fix nhanh xin cám ơn

Video Cải Lương

Tỉnh Giấc Liêu Trai 12

Trình bày:

Lượt xem : 761

Tỉnh Giấc Liêu Trai 13

Trình bày:

Lượt xem : 910

Tỉnh Giấc Liêu Trai 14

Trình bày:

Lượt xem : 802

Tỉnh Giấc Liêu Trai 15

Trình bày:

Lượt xem : 686

Tỉnh Giấc Liêu Trai 16

Trình bày:

Lượt xem : 726

Tỉnh Giấc Liêu Trai 17

Trình bày:

Lượt xem : 745

Tỉnh Giấc Liêu Trai 18

Trình bày:

Lượt xem : 1090

Tỉnh Giấc Liêu Trai 19

Trình bày:

Lượt xem : 794

Tỉnh Giấc Liêu Trai 20

Trình bày:

Lượt xem : 782

Tỉnh Giấc Liêu Trai 21

Trình bày:

Lượt xem : 747

Tỉnh Giấc Liêu Trai 22

Trình bày:

Lượt xem : 778

Tỉnh Giấc Liêu Trai 23

Trình bày:

Lượt xem : 761

Tỉnh Giấc Liêu Trai 24

Trình bày:

Lượt xem : 724

Tỉnh Giấc Liêu Trai 25

Trình bày:

Lượt xem : 1275

Tỉnh Giấc Liêu Trai 26

Trình bày:

Lượt xem : 715

Tỉnh Giấc Liêu Trai 27

Trình bày:

Lượt xem : 739

Tỉnh Giấc Liêu Trai 28

Trình bày:

Lượt xem : 734

Tỉnh Giấc Liêu Trai 29

Trình bày:

Lượt xem : 764

Tỉnh Giấc Liêu Trai 30

Trình bày:

Lượt xem : 1126

Tỉnh Giấc Liêu Trai 31

Trình bày:

Lượt xem : 778

Tỉnh Giấc Liêu Trai 32

Trình bày:

Lượt xem : 789

Tỉnh Giấc Liêu Trai 33

Trình bày:

Lượt xem : 606

Xếp Hạng Audio

Cổ NhạcTài TửCải Lương

1

Khi Người Say Biết Yêu

Hề Sa | Lượt nghe: 15,036

2

Thích Ca Tầm Đạo

Hề Sa | Lượt nghe: 10,689

3

Đài Hoa Dâng Bác

Út Trà Ôn | Lượt nghe: 9,444

4

Rừng Lá Thấp

Chí Tâm | Lượt nghe: 15,446

5

Quán Nữa Khuya

Minh Cảnh | Lượt nghe: 9,595

6

Lệ Chi Viên Hận Sử

Út Trà Ôn | Lượt nghe: 7,991

7

Bên Dòng Sông Vàm Cỏ

Thanh Tuấn | Lượt nghe: 10,604

8

Lời Người Hát Rong

Thanh Tuấn | Lượt nghe: 12,013

9

Nhớ Mẹ

Trọng Hữu | Lượt nghe: 8,403

10