Kênh âm nhạc tài tử tư
Hiện tại một số bài hát bị lỗi vì server google code không còn nữa. Các bạn nghe bài nào không được xin thông báo để chúng mình fix nhanh xin cám ơn

Video Cải Lương

Tỉnh Giấc Liêu Trai 12

Trình bày:

Lượt xem : 894

Tỉnh Giấc Liêu Trai 13

Trình bày:

Lượt xem : 1057

Tỉnh Giấc Liêu Trai 14

Trình bày:

Lượt xem : 936

Tỉnh Giấc Liêu Trai 15

Trình bày:

Lượt xem : 811

Tỉnh Giấc Liêu Trai 16

Trình bày:

Lượt xem : 862

Tỉnh Giấc Liêu Trai 17

Trình bày:

Lượt xem : 880

Tỉnh Giấc Liêu Trai 18

Trình bày:

Lượt xem : 1304

Tỉnh Giấc Liêu Trai 19

Trình bày:

Lượt xem : 928

Tỉnh Giấc Liêu Trai 20

Trình bày:

Lượt xem : 963

Tỉnh Giấc Liêu Trai 21

Trình bày:

Lượt xem : 881

Tỉnh Giấc Liêu Trai 22

Trình bày:

Lượt xem : 910

Tỉnh Giấc Liêu Trai 23

Trình bày:

Lượt xem : 903

Tỉnh Giấc Liêu Trai 24

Trình bày:

Lượt xem : 859

Tỉnh Giấc Liêu Trai 25

Trình bày:

Lượt xem : 1489

Tỉnh Giấc Liêu Trai 26

Trình bày:

Lượt xem : 846

Tỉnh Giấc Liêu Trai 27

Trình bày:

Lượt xem : 876

Tỉnh Giấc Liêu Trai 28

Trình bày:

Lượt xem : 867

Tỉnh Giấc Liêu Trai 29

Trình bày:

Lượt xem : 894

Tỉnh Giấc Liêu Trai 30

Trình bày:

Lượt xem : 1320

Tỉnh Giấc Liêu Trai 31

Trình bày:

Lượt xem : 897

Tỉnh Giấc Liêu Trai 32

Trình bày:

Lượt xem : 931

Tỉnh Giấc Liêu Trai 33

Trình bày:

Lượt xem : 740

Xếp Hạng Audio

Cổ NhạcTài TửCải Lương

1

Khi Người Say Biết Yêu

Hề Sa | Lượt nghe: 16,136

2

Đài Hoa Dâng Bác

Út Trà Ôn | Lượt nghe: 12,085

3

Rừng Lá Thấp

Chí Tâm | Lượt nghe: 17,971

4

Thích Ca Tầm Đạo

Hề Sa | Lượt nghe: 11,550

5

Quán Nữa Khuya

Minh Cảnh | Lượt nghe: 10,717

6

Bên Dòng Sông Vàm Cỏ

Thanh Tuấn | Lượt nghe: 11,780

7

Lệ Chi Viên Hận Sử

Út Trà Ôn | Lượt nghe: 8,846

8

Lời Người Hát Rong

Thanh Tuấn | Lượt nghe: 12,956

9

Nhớ Mẹ

Trọng Hữu | Lượt nghe: 9,248

10