Kênh âm nhạc tài tử tư
Hiện tại một số bài hát bị lỗi vì server google code không còn nữa. Các bạn nghe bài nào không được xin thông báo để chúng mình fix nhanh xin cám ơn

Video Cải Lương

Tỉnh Giấc Liêu Trai 12

Trình bày:

Lượt xem : 875

Tỉnh Giấc Liêu Trai 13

Trình bày:

Lượt xem : 1035

Tỉnh Giấc Liêu Trai 14

Trình bày:

Lượt xem : 916

Tỉnh Giấc Liêu Trai 15

Trình bày:

Lượt xem : 798

Tỉnh Giấc Liêu Trai 16

Trình bày:

Lượt xem : 846

Tỉnh Giấc Liêu Trai 17

Trình bày:

Lượt xem : 862

Tỉnh Giấc Liêu Trai 18

Trình bày:

Lượt xem : 1273

Tỉnh Giấc Liêu Trai 19

Trình bày:

Lượt xem : 912

Tỉnh Giấc Liêu Trai 20

Trình bày:

Lượt xem : 942

Tỉnh Giấc Liêu Trai 21

Trình bày:

Lượt xem : 865

Tỉnh Giấc Liêu Trai 22

Trình bày:

Lượt xem : 892

Tỉnh Giấc Liêu Trai 23

Trình bày:

Lượt xem : 884

Tỉnh Giấc Liêu Trai 24

Trình bày:

Lượt xem : 844

Tỉnh Giấc Liêu Trai 25

Trình bày:

Lượt xem : 1458

Tỉnh Giấc Liêu Trai 26

Trình bày:

Lượt xem : 825

Tỉnh Giấc Liêu Trai 27

Trình bày:

Lượt xem : 858

Tỉnh Giấc Liêu Trai 28

Trình bày:

Lượt xem : 848

Tỉnh Giấc Liêu Trai 29

Trình bày:

Lượt xem : 879

Tỉnh Giấc Liêu Trai 30

Trình bày:

Lượt xem : 1297

Tỉnh Giấc Liêu Trai 31

Trình bày:

Lượt xem : 882

Tỉnh Giấc Liêu Trai 32

Trình bày:

Lượt xem : 917

Tỉnh Giấc Liêu Trai 33

Trình bày:

Lượt xem : 724

Xếp Hạng Audio

Cổ NhạcTài TửCải Lương

1

Khi Người Say Biết Yêu

Hề Sa | Lượt nghe: 15,994

2

Đài Hoa Dâng Bác

Út Trà Ôn | Lượt nghe: 11,639

3

Rừng Lá Thấp

Chí Tâm | Lượt nghe: 17,675

4

Thích Ca Tầm Đạo

Hề Sa | Lượt nghe: 11,442

5

Quán Nữa Khuya

Minh Cảnh | Lượt nghe: 10,634

6

Bên Dòng Sông Vàm Cỏ

Thanh Tuấn | Lượt nghe: 11,650

7

Lệ Chi Viên Hận Sử

Út Trà Ôn | Lượt nghe: 8,770

8

Lời Người Hát Rong

Thanh Tuấn | Lượt nghe: 12,837

9

Nhớ Mẹ

Trọng Hữu | Lượt nghe: 9,160

10