Kênh âm nhạc tài tử tư
Hiện tại một số bài hát bị lỗi vì server google code không còn nữa. Các bạn nghe bài nào không được xin thông báo để chúng mình fix nhanh xin cám ơn

Video Cải Lương

Tỉnh Giấc Liêu Trai 34

Trình bày:

Lượt xem : 920

Tỉnh Giấc Liêu Trai 35

Trình bày:

Lượt xem : 930

Tỉnh Giấc Liêu Trai 36

Trình bày:

Lượt xem : 1405

Tỉnh Giấc Liêu Trai 37

Trình bày:

Lượt xem : 940

Tỉnh Giấc Liêu Trai 38

Trình bày:

Lượt xem : 974

Giọt Máu Oan Khiên

Trình bày: Vũ Linh

Lượt xem : 2231