Kênh âm nhạc tài tử tư
Hiện tại một số bài hát bị lỗi vì server google code không còn nữa. Các bạn nghe bài nào không được xin thông báo để chúng mình fix nhanh xin cám ơn

Video Cải Lương

Cải Lương Trảm Trịnh Ân

Trình bày: Lệ Thủy

Lượt xem : 3715

Cải Lương Theo Phật Xuất Gia

Trình bày:

Lượt xem : 2001

Cải Lương Lưu Bình Dương Lễ

Trình bày: Minh Phụng

Lượt xem : 3758

Người Cung Nữ

Trình bày: Ngọc Huyền

Lượt xem : 2439

Quan Âm Tóc Rối

Trình bày: Châu Thanh

Lượt xem : 3142

Băng Tuyền Nữ Chúa

Trình bày: Minh Phụng

Lượt xem : 4344

Thập Tam Thái Bảo

Trình bày: Thanh Tòng

Lượt xem : 2128

Ngai Vàng và Tội Ác

Trình bày: Kim Tử Long

Lượt xem : 2546

Tam Đả Châu Ngọc Long

Trình bày: Vũ Linh

Lượt xem : 2980

Nàng Châu Long

Trình bày: Tài Linh

Lượt xem : 2468

Hạng Võ Ngu Cơ

Trình bày: Châu Thanh

Lượt xem : 2300

Bạch Viên Tôn Các

Trình bày: Thanh Sang

Lượt xem : 2410

Thoại Ba Công Chúa

Trình bày: Minh Phụng

Lượt xem : 2982

Thái Bình Công Chúa

Trình bày: Tài Linh

Lượt xem : 2559

Cánh Hoa Vườn Thượng Uyển

Trình bày: Tài Linh

Lượt xem : 2362

Một Giấc Nam Kha

Trình bày: Cẩm Tiên

Lượt xem : 2962

Lưỡi Gươm Sám Hối

Trình bày: Vũ Linh

Lượt xem : 2489

Bích Câu Kỳ Ngộ

Trình bày: Tài Linh

Lượt xem : 2778

Công Chúa Đồ Lư

Trình bày: Vũ Linh

Lượt xem : 3492

Mạnh Lệ Quân

Trình bày: Kim Tử Long

Lượt xem : 3697

Đường Gươm Nguyên Bá

Trình bày: Minh Vương

Lượt xem : 3088

Xin Một Lần Yêu Nhau

Trình bày: Minh Vương

Lượt xem : 2272