Kênh âm nhạc tài tử tư
Hiện tại một số bài hát bị lỗi vì server google code không còn nữa. Các bạn nghe bài nào không được xin thông báo để chúng mình fix nhanh xin cám ơn

Video Karaoke

Karaoke: Ngoại Ơi

Trình bày: Đình Quý

Lượt xem : 2318

Karaoke: Hát Về Cô Giáo

Trình bày: Đình Quý

Lượt xem : 1815

Karaoke: Lá Trầu Xanh

Trình bày: Sưu tầm

Lượt xem : 2609

Karaoke: Vộng Cổ Buồn

Trình bày: Đình Quý

Lượt xem : 2046

Karaoke: Chuyến Xe Tây Ninh

Trình bày: taitu_vinhlong

Lượt xem : 3339

Karaoke: Nhớ Nha Trang

Trình bày: Đình Quý

Lượt xem : 2509

Xuân Không Mùa

Trình bày: Đình Quý

Lượt xem : 1981

Karaoke: Má Ơi

Trình bày: Đình Quý

Lượt xem : 1973

Karaoke: Trăng Thu Dạ Khúc

Trình bày: Đình Quý

Lượt xem : 2403

Karaoke: Liên Khúc Lý

Trình bày: Đình Quý

Lượt xem : 2294

Karaoke: Xàng Xê 20 Câu

Trình bày: Đình Quý

Lượt xem : 2374

Karaoke: Phú Lục

Trình bày: Đình Quý

Lượt xem : 4380

Karaoke: Lan Và Điệp Giữa

Trình bày: Sưu tầm

Lượt xem : 2519

Karaoke: Lan Và Điệp Đầu

Trình bày: Sưu tầm

Lượt xem : 2669

Karaoke: Sắc Xuân Cầu Kè

Trình bày: 0932825212

Lượt xem : 2553

Karaoke: Má Ơi (dây kép)

Trình bày: Lê Văn

Lượt xem : 2766

Karaoke: Bông Súng

Trình bày: Lê Văn

Lượt xem : 2484