Kênh âm nhạc tài tử tư
Hiện tại một số bài hát bị lỗi vì server google code không còn nữa. Các bạn nghe bài nào không được xin thông báo để chúng mình fix nhanh xin cám ơn

Video Tài Tử

Nam Xuân:Vang Mãi Tiếng Thơ Xưa

Trình bày: Công Trạng

Lượt xem : 2011

Hướng Về Trường Sa

Trình bày: THBL

Lượt xem : 1987

Bạc Liêu kỳ 01/2012

Trình bày: THBL

Lượt xem : 1688

Ngày Thương Binh

Trình bày: THBL

Lượt xem : 1893

Giới Thiệu Các Thể Điệu

Trình bày: THBL

Lượt xem : 1841

Tống Tửu Đơn Hùng Tính

Trình bày: Hề Sa

Lượt xem : 3021

Tây Thi: Làm Lại Từ Đầu

Trình bày: Lê Tứ

Lượt xem : 2872

Trường Tương Tư: Lục Vân Tiên

Trình bày: Thanh Sang

Lượt xem : 4096

Giang Nam Cửu Khúc - 16 Câu

Trình bày:

Lượt xem : 4642

Phụng Hoàng Cầu Duyên

Trình bày:

Lượt xem : 2635

Tứ Đại Oán - Lan và Điệp

Trình bày: Tú Hão

Lượt xem : 2363

Đảo Ngũ Cung

Trình bày: Nhã Thy

Lượt xem : 1931

Ngũ Đối Ai: Công Ơn Cha Mẹ

Trình bày:

Lượt xem : 2868

Khóc Hoàng Thiên - Phong Ba Đình

Trình bày:

Lượt xem : 2522

Giang Nam Cửu Khúc - 16 Câu

Trình bày:

Lượt xem : 5468

Phụng Hoàng Lai Nghi (10 Câu)

Trình bày:

Lượt xem : 3792

Xang Xê: Vịnh Hạ Long

Trình bày: Tú Hão

Lượt xem : 3025

Một Thoát Bạc Liêu

Trình bày:

Lượt xem : 1264

Bạc Liêu Tình Đất Tình Người

Trình bày:

Lượt xem : 1210