Kênh âm nhạc tài tử tư
Hiện tại một số bài hát bị lỗi vì server google code không còn nữa. Các bạn nghe bài nào không được xin thông báo để chúng mình fix nhanh xin cám ơn

Video Tài Tử

Vọng Cổ 16 - Vọng Chinh Phu

Trình bày: Hà Thu

Lượt xem : 9989

Khúc Hận Nam Quan

Trình bày: Thúy Ngọc

Lượt xem : 3687

Xang Xê Bích Câu Kỳ Ngô

Trình bày: Nguyễn Hương

Lượt xem : 3055

Long Ngâm: Sáng Mãi Tên Anh

Trình bày: Hoài Thương

Lượt xem : 3162

Nam Xuân 16 Câu: Ngày Trở Về

Trình bày: Tuấn An

Lượt xem : 4102

Xuân Tình - Tài Tử Bạc Liêu

Trình bày: Tuấn An

Lượt xem : 3685

Văn Thiên Tường: Tình Mẫu Tử

Trình bày: Mỹ Hạnh

Lượt xem : 4572

Xàng Xê: Đảng Ở Lòng Dân

Trình bày: M Cảnh

Lượt xem : 2950

Đảo Ngũ Cung: Sáng Mãi Niềm Tin

Trình bày: Hoàng Nam

Lượt xem : 2951

Cổ Bản

Trình bày: Duy Toàn

Lượt xem : 2007

Phụng Hoàng Lai Nghi

Trình bày: Trác Tuấn An

Lượt xem : 4556

20 Câu Đao Ngũ Cung

Trình bày: Ngọc Thúy

Lượt xem : 2878

Văn Thiên Tường

Trình bày:

Lượt xem : 1916

10 Câu Giang Nam

Trình bày: Tiểu Nhi

Lượt xem : 3214

Xuân Tình 1- 4

Trình bày: Công Trạng

Lượt xem : 1988

Điệu Tây Thi

Trình bày: Minh Toàn

Lượt xem : 3953

Điệu Bình Bán Chấn

Trình bày: Tú Hão

Lượt xem : 3371