Kênh âm nhạc tài tử tư
Hiện tại một số bài hát bị lỗi vì server google code không còn nữa. Các bạn nghe bài nào không được xin thông báo để chúng mình fix nhanh xin cám ơn

Video Tài Tử

Vọng Cổ 16 - Vọng Chinh Phu

Trình bày: Hà Thu

Lượt xem : 9890

Khúc Hận Nam Quan

Trình bày: Thúy Ngọc

Lượt xem : 3588

Xang Xê Bích Câu Kỳ Ngô

Trình bày: Nguyễn Hương

Lượt xem : 2977

Long Ngâm: Sáng Mãi Tên Anh

Trình bày: Hoài Thương

Lượt xem : 3101

Nam Xuân 16 Câu: Ngày Trở Về

Trình bày: Tuấn An

Lượt xem : 4032

Xuân Tình - Tài Tử Bạc Liêu

Trình bày: Tuấn An

Lượt xem : 3610

Văn Thiên Tường: Tình Mẫu Tử

Trình bày: Mỹ Hạnh

Lượt xem : 4341

Xàng Xê: Đảng Ở Lòng Dân

Trình bày: M Cảnh

Lượt xem : 2886

Đảo Ngũ Cung: Sáng Mãi Niềm Tin

Trình bày: Hoàng Nam

Lượt xem : 2882

Cổ Bản

Trình bày: Duy Toàn

Lượt xem : 1965

Phụng Hoàng Lai Nghi

Trình bày: Trác Tuấn An

Lượt xem : 4504

20 Câu Đao Ngũ Cung

Trình bày: Ngọc Thúy

Lượt xem : 2836

Văn Thiên Tường

Trình bày:

Lượt xem : 1882

10 Câu Giang Nam

Trình bày: Tiểu Nhi

Lượt xem : 3163

Xuân Tình 1- 4

Trình bày: Công Trạng

Lượt xem : 1955

Điệu Tây Thi

Trình bày: Minh Toàn

Lượt xem : 3906

Điệu Bình Bán Chấn

Trình bày: Tú Hão

Lượt xem : 3328